Η προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων βρίσκεται στην καρδιά της εταιρικής μας στρατηγικής. Στην ΕΑΒ 'φροντίζουμε για το περιβάλλον μας'. Σε αυτή τη φράση αποτυπώνουμε τη ρητή δέσμευσή μας σε μία επιχειρηματική ανάπτυξη που βασίζεται στο σεβασμό στους φυσικούς πόρους και συνάδει με τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

env-gr