ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 28/05/2024 - Διακήρυξη No 1010 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και νόμιμης τελικής διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων της ΕΑΒ Α.Ε., για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1010/2024

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε (ΕΑΒ Α.Ε), προκηρύσσει τον με αριθμό 1010/2024 Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με αντικείμενο την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΒ Α.Ε, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ» (C.P.V.: 90500000-2), συνολικού (διετούς) προϋπολογισμού 290.810,00 € πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης μετά των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 10-06-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00..

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

1. Στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://enotices.ted.europa.eu/logout (ID 7269128f-89a5-486b-b357-faeef8107c23-01)
2. Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: http://www.promitheus.gov.gr . (Α/Α 349927)
3. Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ 24PROC014688999 2024-04-29)
4. Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://www.diavgeia.gov.gr ,σύμφωνα με τα άρθρα 75 επομ. του Κεφαλαίου ΙΑ` με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020. (ΑΔΑ 9ΩΩΓ469Η1Γ-ΩΑΟ)
5. Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ A.E: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el .
6. Στον ελληνικό τοπικό τύπο.

Πληροφορίες: Τομέας Συμβάσεων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών

(Τηλ. επικοινωνίας: 22620-52891/52868 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

ΑΝΑΝΕΩΣΗ (προσθήκη 28/05/2024)