26/10/2017 - Διακήρυξη Νο.782 για την παροχή υπηρεσιών «Αποδελτίωσης ειδήσεων έντυπου & ηλεκτρονικού Τύπου, τηλεόρασης & ραδιοφώνου, για την ΕΑΒ ΑΕ, σε καθημερινή βάση, για χρονική περίοδο δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 782/2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Αποδελτίωσης ειδήσεων έντυπου & ηλεκτρονικού Τύπου, τηλεόρασης & ραδιοφώνου, για την ΕΑΒ ΑΕ, σε καθημερινή βάση, για χρονική περίοδο δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους», συνολικού προϋπολογισμού 8.700,00 €, πλέον ΦΠΑ. (C.P.V.:79416200-5) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 15-11-2017, ημέρα Tετάρτη και ώρα 14:00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε:

(α). Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
(β). Στον ιστότοπο «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
(γ). Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ : http:/www.haicorp.com.


We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.