13/02/2018 - Διακήρυξη Νο.785 - «για τη συλλογή και εκποίηση ρινισμάτων από αεροπορικά κράματα αλουμινίου για διάστημα δύο ετών με δικαίωμα επέκτασης κατά ένα έτος»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 785

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω πλειοδοτικό ανοικτό Διαγωνισμό, « Για τη συλλογή και εκποίηση ρινισμάτων από αεροπορικά κράματα αλουμινίου » που προκύπτουν από διάφορες μηχανουργικές εργασίες της ΕΑΒ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, βάσει μόνον της τιμής, για την εκποίηση ρινισμάτων για διάστημα δύο ετών, με δικαίωμα επέκτασης κατά ένα έτος.
Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και αναλογικά από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στο μέτρο κατά το οποίο ισχύουν για την παρούσα διαδικασία.

Κωδικός CPV :14721000-1.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 12/03/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
β) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών) :

  1. στο Fax : 22620-46812 ή
  2. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.