ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 5/7/2023 - Διακήρυξη No 983 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΑΒ, για δύο (2) έτη, συνολικού προϋπολογισμού 148.500,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 983

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής με αντικείμενο την «παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΑΒ, για δύο (2) έτη, συνολικού προϋπολογισμού 148.500,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.» και με κωδικό CPV: 72246000-1 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Το σχετικό κείμενο παρατίθεται κατωτέρω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 31/03/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός: 186637)
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ: 23PROC012240931)
γ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: 9Χ2Θ469Η1Γ-ΘΕ1)
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com
ε) Στον τοπικό τύπο του Ν. Βοιωτίας

Πληροφορίες: Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών
(Τηλ.22620-52882, -52891 & Φαξ.22620-58717)
E-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 05/07/2023)