Διεργασιακή Προσέγγιση - Ικανοποίηση του Πελάτη - Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

workplaceΕίναι πολιτική της ΕΑΒ να δραστηριοποιείται:

  • Ώστε να είναι μία στρατηγικά διοικούμενη εταιρεία
  • Σε διεργασιοκεντρικό περιβάλλον λειτουργίας
  • Με ενδογενή ενεργοποίηση της διαρκούς βελτίωσης.

Αυτή η πολιτική αποβλέπει σε διατηρήσιμη ανάπτυξη η οποία να εξυπηρετεί τις ανάγκες του παρόντος διασφαλίζοντας παράλληλα το μέλλον.

Για να υποστηρίξει την ανωτέρω αναφερόμενη Στρατηγική της η ΕΑΒ, συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις των πελατών της αλλά και των διεθνών προτύπων κατά τα οποία είναι πιστοποιημένη:

  • Σχεδιάζει και ευθυγραμμίζει τις δραστηριότητές της με το εταιρικό Όραμα και τη Στρατηγική,
  • Οργανώνει τις καθημερινές λειτουργίες της με βάση το Εταιρικό Διεργασιακό Πλαίσιο (Business Process framework) το οποίο προσδιορίζει τις εταιρικές διεργασίες,
  • Παρακολουθεί και ελέγχει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των εταιρικών διεργασιών σε σχέση με τους καθορισμένους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους, με βάση τη φιλοσοφία του Balanced Scorecard – B.Sc.
  • Εφαρμόζει μεθοδολογίες διαρκούς βελτίωσης όπως Six Sigma και τα επί μέρους εργαλεία του, Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking), Lean, Action Workout, 5S, Risk Assessment, Root Cause Analysis, κ.λπ.
  • Εγγυάται την Ποιότητα των Προϊόντων και των Υπηρεσιών της με βάση το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.