Η εταιρεία διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παροχή πιστοποιημένων μελετών επισκευών & τροποποιήσεων αεροσκαφών και συστημάτων.

Συγκεκριμένα:

  • Υποστήριξη της μεγάλης συντήρησης Μαχητικών-Μεταφορικών Αεροσκαφών & Ελικοπτέρων (PDM)
  • Σχεδίαση αναβαθμίσεων και τροποποιήσεων
  • Μελέτες επισκευών εκτεταμένων ζημιών
  • Μελέτες Δομικής Ακεραιότητας
  • Σχεδίαση αναβάθμισης δοκιμαστηρίων (Test Cell Upgrade Design)
  • Μελέτες ειδικών Χημικών και Μεταλλουργικών διεργασιών {Metallurgical Processes (Welding Brazing Soldering, Heat Treatment, Shot Peening, Plasma Spray, Corrosion Treatment) Chemical Processes (Cleaning, Plating, Anodizing)}
  • Ανάπτυξη τεχνολογιών επισκευών αεροσκάφους και κινητήρα
  • Σχεδίαση & Ανάπτυξη Δοκιμών
  • Εργαστηριακές Δοκιμές
  • Τεχνικές μελέτες με ανάλυση τάσεων και σχεδίαση επισκευών τόσο σε μεταλλικά δομικά μέρη όσο σε κατασκευασμένα από σύνθετα υλικά
  • Μελέτες σχεδίασης ενσωμάτωσης και ανάλυσης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών συστημάτων

Προηγούμενα προϊόντα και υπηρεσίες

  • F-4E SLEP
  • CRASH DAMAGE/MAJOR REPAIRS FOR M2000, CL215,A-,F-4E, UH-1H
  • F-4E, C-130H AVIONICS UPGRADES
  • CORROSION STUDIES
  • DIGITIZATION OF M2000 DOCUMENTATION
  • F-16 AVIONICS TESTING

Πιστοποιητικά

Η δραστηριότητα είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:

  • AS EN 9100 for the Design and Development Fabrication and Assembly of Aerospace Structures και
  • ISO9001:2000 for the Design and Manufacture of Structural Parts and Assemblies of Aircraft and Aircraft Engines