Η δυνατότητα Συντήρησης του Εργοστασίου Ηλεκτρονικών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών συστημάτων.

ele mnt top

Σε αυτό περιλαμβάνονται:

  • Συστήματα Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Ραδιοβοηθημάτων Α/Φ, Ραντάρ Α/Φ F-16
  • Εργοστασιακή Συντήρηση και Επισκευή Συστημάτων ραντάρ εδάφους, GCA και TACANS
  • Οπλικά Συστήματα Βλημάτων Αέρος-Αέρος τύπου SIDEWINDER, ESSM και IRIS-T
  • Συστήματα Επικοινωνιών Ζώνης Μάχης «ΕΡΜΗΣ»
  • Συντήρηση, Επισκευή και Τροποποίηση σε συστήματα Ηλεκτρονικού Πολέμου ΣΗΕ/R, ΣΗΕ/Τ
  • Αυτόματοποιημένος Έλεγχος καρτών με χρήση αυτομάτου σταθμού ελέγχου τύπου BRAT-105. Ο έλεγχος βασίζεται στην τεχνολογία VXI & PXI
  • Εργοστασιακή Συντήρηση και Επισκευή Συστημάτων ADF, Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών, Αυτομάτου πιλότου και Αδρανειακών συστημάτων πλοήγησης
ele mnt 1

Η υποστήριξη γίνεται σε επίπεδο Εργοστασίου & Περιοδικών Επιθεωρήσεων με xρήση Κινητών Μονάδων υποστήριξης για επισκευή Συστημάτων στο πεδίο.