ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 04/10/2022 - Διακήρυξη No 934 για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΡΙΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 934

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ Α.Ε) προκηρύσσει τον ανωτέρω Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον υψηλότερη προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΡΙΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ», με κωδικό CPV: 14721000-1 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 4/03/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται :

α) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://www.diavgeia.gov.gr ,σύμφωνα με τα άρθρα 75 επομ. του Κεφαλαίου ΙΑ` με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020.

β) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ A.E: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el .

Οι υποψήφιοι δύνανται, εάν το επιθυμούν, να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε, σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, ήτοι στις 18/02/2022 ημέρα Παρασκευή ή 24/02/2022 ημέρα Πέμπτη και με ώρα έναρξης 10:00 π.μ – λήξης 12:00 μ.μ προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για το αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Για να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη αυτή, πρέπει να ειδοποιήσουν την ΕΑΒ Α.Ε με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) για τα στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατηρίου των εκπροσώπων τους που θα επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τις ως άνω ημερομηνίες επίσκεψης.

Πληροφορίες Διαγωνισμού: Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών, Δ/νσης Συμβάσεων
Τηλ. επικοινωνίας: 22620-52608/52868 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 02/03/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 04/10/2022)