30/05/2017 - Διακήρυξη Νο.768 «Παροχή υπηρεσιών Προληπτικής Συντήρησης των Μονίμων Εγκατεστημένων Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Αυτόματης Πυρόσβεσης Συμβατικής Τεχνολογίας της ΕΑΒ, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 768

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών Προληπτικής Συντήρησης των Μονίμων Εγκατεστημένων Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Αυτόματης Πυρόσβεσης Συμβατικής Τεχνολογίας της ΕΑΒ, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών», προϋπολογισμού δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (13.950 €), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV : 50413200-5, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21/06/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε:

α. Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ, www.haicorp.com
β. Στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια, et.diavgeia.gov.gr σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
γ. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Συμβάσεων & Διαγωνισμών) Fax. 22620-58717 ή στο κατωτέρω e-mail.

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.