21/09/2017 - Διακήρυξη Νο.784 για την ανάθεση «Προμήθειας δεκαεπτά χιλιάδων (17.000) δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού διαστάσεων Α4, ογδόντα (80) γραμμαρίων, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 784

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση της «Προμήθειας δεκαεπτά χιλιάδων (17.000) δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού διαστάσεων Α4, ογδόντα (80) γραμμαρίων, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών», συνολικού προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδων είκοσι ευρώ (35.020 €), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV : 30197643-5, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε:

α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
γ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών) Fax. 22620-58717 ή στο κατωτέρω e-mail.

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.