ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 14/02/2023 - Διακήρυξη No 883 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς του προσωπικού της ΕΑΒ Α.Ε με λεωφορεία από τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Φθιώτιδας στις εγκαταστάσεις της στο Σχηματάρι Βοιωτίας και αντίστροφα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 883

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε (ΕΑΒ Α.Ε), προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς του προσωπικού της ΕΑΒ Α.Ε με λεωφορεία από τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Φθιώτιδας στις εγκαταστάσεις της στο Σχηματάρι Βοιωτίας και αντίστροφα, για χρονική περίοδο τριών (3) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 13.777.843,92 €, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αύξησης της ποσότητας των δρομολογίων (δικαίωμα προαίρεσης) εντός της τριετίας εκτιμώμενης αξίας 1.594.404,00 €, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ (C.P.V.: 60182000-7) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης μετά των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf και xml, παρατίθεται εδώ
  • Τα σχεδιαγράμματα Διαδρομών Δρομολογίων, σε μορφή pdf, παρατίθενται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 9-02-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: http://www.promitheus.gov.gr .
γ) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
δ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://www.diavgeia.gov.gr ,σύμφωνα με τα άρθρα 75 επομ. του Κεφαλαίου ΙΑ` με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020.
ε) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ A.E: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el .

Πληροφορίες: Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών

(Τηλ. επικοινωνίας: 22620-52891/52868 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 02/02/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 14/02/2023)