ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 26/11/2021 - Διακήρυξη No 867 Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Ανανέωση αδειών λογισμικού Microsoft Enterprise Agreement, για τρία (3) έτη»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 867

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την «Ανανέωση αδειών λογισμικού Microsoft Enterprise Agreement, για τρία (3) έτη, για την Ε.Α.Β. Α.Ε., συνολικού προϋπολογισμού 864.318,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» (C.P.V.:48000000-8) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 22-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (S: 2021/S 096-250359)
β) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr (132842)
γ) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (21PROC008633477/2021-05-20)
δ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/ σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει
(ΑΔΑ: ΨΖΖΥ469Η1Γ-547)
ε) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες:

Δ/νση Συμβάσεων- Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών, κα Μαρία Βασιλείου & κα Δόμνα Ραπτοπούλου, τηλ. 22620-52608/ 52891/ 52000, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 03/06/2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 01/10/2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 26/11/2021)