ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 26/11/2021 - Διακήρυξη No 925 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Διενέργειας Μετρήσεων Ατμοσφαιρικών Εκπομπών», στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε στο Σχηματάρι Βοιωτίας, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 925

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ ΑΕ), προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Διενέργειας Μετρήσεων Ατμοσφαιρικών Εκπομπών», στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε στο Σχηματάρι Βοιωτίας, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, συνολικού τριετούς προϋπολογισμού 72.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., (C.P.V.: 90731400-4) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Α) Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.

Β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σε μορφή word, παρατίθεται εδώ.

Γ) Ερωτήσεις / Απαντήσεις (Προσθήκη 25/06/2021)

Δ) Ερωτήσεις / Απαντήσεις 2 (Προσθήκη 29/06/2021)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 05/07/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών Δ/νσης Συμβάσεων
(Τηλ. επικοινωνίας: 22620-52608/52868 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 05/10/2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 26/11/2021)